Bảng giá gửi hàng đi Nước ngoài

Áp dụng theo từng trọng lượng cụ thể cho tổng gói cước
Transit time 1-2 days 2 days 2 – 3 days 4-5 days 5-6 days 5-6 days 6 days 6-8 days
Zone A B C D E F G H
Hong Kong Brunei  Australia, Japan U.S.A Belgium,Italia Austria, Norway Argentina, Brazil Angola,Mozambique
Singapore Indonesia China, India Canada Germany, Spain Denmark,Finland Bolivia, Albania Iceland, Nigeria
Thailand Malaysia Taiwan, Korea Mexico France, England Poland, Sweden Bulgaria, Croatia Morocco,Mongolia
Weight (Kg) Macau Philippines New Zealand Puerto Rico Netherland Czech, Srilanka Chile, Colombia South Africa, Togo
Laos, Cambodia Guam, Ireland Dubai , Turkey Latvia, Slovakia Saudi Abrab
Switzerland Egypt, Greece Costa Rica, Russia Zimbabwe, Ghana
0.5 27.94 24.39 23.00 24.50 25.00 24.00 34.81 40.32
1.0 30.67 26.50 27.00 31.00 35.00 29.00 42.97 49.80
1.5 34.69 28.62 32.00 35.00 42.00 34.00 51.12 59.27
2.0 40.48 30.73 37.00 39.00 42.00 39.00 59.28 68.76
2.5 44.73 34.85 42.00 43.30 47.00 44.00 67.44 78.23
3.0 47.18 36.69 47.00 48.00 52.00 49.00 75.60 87.63
3.5 49.64 38.54 50.00 54.00 57.00 54.00 83.76 97.03
4.0 52.09 40.38 53.00 60.00 62.00 59.00 91.92 106.43
4.5 54.54 42.23 56.00 66.00 67.00 64.00 100.07 115.84
5.0 57.00 44.07 59.00 72.00 72.00 69.00 108.23 125.24
5.5 62.99 48.47 62.00 78.00 77.00 73.00 115.66 133.84
6.0 64.89 49.86 65.00 84.00 81.00 77.00 123.09 142.43
6.5 66.80 51.26 68.00 87.00 85.00 81.00 130.95 151.03
7.0 68.69 52.65 71.00 90.00 89.00 85.00 137.95 159.62
7.5 70.06 54.05 74.00 93.00 93.00 89.00 145.38 168.22
8.0 72.49 55.44 77.00 96.00 97.00 93.00 152.81 176.81
8.5 74.40 56.84 80.00 99.00 101.00 97.00 160.24 185.41
9.0 76.30 58.23 83.00 102.00 105.00 101.00 167.66 194.00
9.5 78.20 59.63 86.00 105.00 109.00 105.00 175.09 202.60
10.0 80.10 61.02 89.00 108.00 113.00 109.00 182.52 211.19
10.5 89.00 68.35 91.00 111.00 117.00 112.00 188.79 218.53
11.0 90.36 69.90 93.00 114.00 120.00 115.00 195.05 225.88
11.5 91.72 71.45 95.00 117.00 123.00 118.00 201.31 233.22
12.0 93.09 73.00 97.00 120.00 126.00 121.00 207.58 240.57
12.5 94.45 74.55 99.00 123.00 129.00 124.00 213.84 247.91
13.0 95.81 76.10 101.00 126.00 132.00 127.00 220.10 255.26
13.5 97.17 77.65 103.00 129.00 135.00 130.00 226.36 262.61
14.0 98.54 79.20 105.00 132.00 138.00 133.00 232.63 269.95
14.5 99.90 80.75 107.00 135.00 141.00 136.00 238.89 277.30
15.0 101.26 82.30 109.00 138.00 143.00 139.00 245.15 284.64
15.5 105.35 84.85 111.00 140.00 145.00 141.00 251.42 291.99
16.0 106.72 86.40 113.00 142.00 146.00 143.00 257.68 299.33
16.5 108.08 87.95 115.00 144.00 147.00 145.00 263.94 306.68
17.0 109.44 89.50 117.00 146.00 148.00 147.00 270.21 314.03
17.5 110.80 91.05 119.00 148.00 149.00 149.00 276.47 321.37
18.0 112.17 92.60 121.00 150.00 150.00 151.00 282.73 328.72
18.5 113.53 94.15 123.00 152.00 151.00 153.00 289.20 336.06
19.0 114.89 95.70 125.00 154.00 152.00 155.00 295.26 343.41
19.5 116.26 97.25 127.00 156.00 153.00 157.00 301.52 350.76
20.0 117.62 98.80 129.00 158.00 154.00 159.00 307.79 358.10
 CHUYỂN PHÁT NHANH HÀNG NẶNG TIẾT KIỆM (Áp dụng cho từng kilôgram)
Weights 2-3 days 2-3 days 3-4 days 5-6 days 5-6 days 5-6 days 6-7 days 6-7 days
21-44 3.20 3.60 5.80 5.90 6.70 6.70 12.00 15.30
45-70 2.50 3.00 5.00 5.20 5.50 5.90 11.30 13.50
71-99 2.40 2.80 4.50 4.90 5.20 5.60 11.20 13.10
100-299 2.20 2.50 4.00 4.40 4.40 5.00 11.10 12.60
300-499 1.90 2.40 3.80 4.20 4.30 4.90 11.00 12.60
500-999 1.70 2.20 3.50 4.10 4.20 4.80 10.90 12.50
>1000 Kgs 1.60 2.10 3.40 4.00 4.00 4.60 10.80 12.50
Phí trên chưa bao gồm 18% Phụ Phí Nhiên Liệu và 10% V.A.T
Nếu hàng cồng kềnh sẽ Áp dụng công thức tính thể tích sau :Chiều Dài x Chiều Rộng x Chiều Cao/5000 =? Kg.
Nếu hàng thuộc loại quá khổ có chu vi : (2*Rộng+2*Cao)+Chiều dài >= 330 thì tính hàng đó là 68kg.
Call Now Button